Připojení a ochrana motorů,izolace,práce s fr.měničem

Opětné zapnutí do zbytkového napětí v protifázi
Opětné zapnutí po výpadku síťového napětí proti 100% zbytkovému napětí je možné.

Izolace
Vysoce kvalitní lakované dráty a plošné izolační materiály ve spojení s bezrozpouštědlovou pryskyřičnou impregnací tvoří vynikající izolační systém, který garantuje vysokou mechanickou a elektrickou pevnost, jakož i vysokou užitnou hodnotu a dlouhou životnost motorů. Izolace dokonale chrání vinutí před vlivem agresivních plynů, par, prachu, oleje, zvýšenou vlhkostí vzduchu a odolává běžnému namáhání vyvolanému vibracemi.
Izolace motorů je odolná proti tropickým vlivům. Všechny motory jsou provedeny v tepelné třídě izolace F. Využití motorů odpovídá při jmenovitém výkonu a síťovém provozu tepelné třídě B. Pro všechny motory 1LA7 se jmenovitými výkony podle technických dat pro výběr a objednávání, pro stanovené rozsahy jmenovitého napětí může být uveden Servis faktor 1,1 na výkonovém štítku, zkratka C11. Při využití na tepelnou třídu F se může jmenovitý výkon podle údajů pro volbu a objednání zvýšit o 10%, zkratka C12. Při nezměněném katalogovém výkonu je dovolené zvýšení teploty chladiva na 55 ° C, zkratka C13. U objednávek se zkratkami C12 a C13 není na výkonovém štítku uveden Servis faktor.

Ochrana motorů
Motory jsou normálně jištěny tepelně zpožděnou ochranou proti přetížení (výkonový vypínač pro jištění motorů nebo relé proti přetížení). Toto jištění je proudově závislé a je zvláště účinné ve stavu nakrátko. Navíc je možno ještě motory jistit dodatečně polovodičovými čidly zabudovanými ve vinutí, zapojenými do obvodu s řídící soustavou (vestavná tepelná ochrana s B59335 M155 termistory) zkratky A11 nebo A31 (termokontakty typ S01.150). Toto jištění je teplotně závislé a chrání motory před nedovoleným oteplením vinutí např. při nárůstu teploty okolí a chladiva, poklesu napětí, při silně proměnném zatížení nebo při častém spouštění.

U vestavné tepelné ochrany jsou zapojeny do série 3 teplotní čidla, B59335 M155 termistory, které jsou zabudovány ve statorovém vinutí. Řídící jednotka náležející k této ochraně se musí objednat u výrobce řídících jednotek. Není předmětem dodávky motoru.

U motorů s přepínáním počtu pólů se dvěma vinutími je nutný dvojnásobný počet teplotních čidel.


Svorkovnice úplné
Poloha skříně svorkovnice se vždy posuzuje ze strany volného konce hřídele (zadní strany).

Ochranné svorky
Motory jsou opatřeny jednou svorkou ochranného uzemnění, umístěnou uvnitř krytu svorkovnice. Pro případ potřeby vnějšího zemnícího vývodu je na kostře motoru nálitek, který lze na požadavek vybavit svorkou L13. Obě připojovací místa jsou označena příslušnou značkou.

Připojení motorů
Síťové přívody se musí dimenzovat podle platných technických norem a doporučení výrobců kabelů. Svorkové desky jsou opatřeny svorníky se závity: motory osové velikosti 160 -M5, ostatní motory M4.

Provoz motorů 1LA7 s frekvenčními měniči
Všechny motory mohou být provozovány při napájení ze statických měničů kmitočtu. Všechna data uvedená v katalogu platí pro kmitočet 50Hz a napájení ze sítě.

Izolační systém
Izolační systém motorů 1LA7 je navržen tak, že je možný bezporuchový provoz s frekvenčními měniči o napětí <= 500V. To platí také pro provoz s pulsně řízenými napěťovými měniči se spínacím časem tS 0.1µs na svorkách motoru. Z výše uvedeného vyplývá, že všechny motory s označením pro napětí 1,3,5 a 6 (11. místo objednacího čísla) mohou být provozovány s měniči kmitočtu.

Připojení motorů k frekvenčním měničům
Pro připojení motoru je vzhledem k motorům napájeným ze sítě nutné užití max. přípustných průřezů přívodních vodičů.


internetový obchod s elektromotory
Elektromotory BEZVAMOTOR - prodáváme elektromotory z produkce INNOMOTICS (Siemens) Zajišťujeme i servis elektromotorů včetně náhradních dílů
Prodej skladových elektromotorů, startérů Bezva Praha

Created by © 2007 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign